Loading...
Go
Tìm kiếm sản phẩm cần hỗ trợ
Product search
Go
Camera nối mạng
Camera quan sát qua mạng
Đầu ghi và chia hình qua mạng
Phần mềm ghi hình qua mạng
SNV-1080RP
SNB-5000P
SNB-1001P
SNP-6200HP
SND-3082P
SNB-3000P
SNO-7080RP
SNO-1080RP
SND-3080P
SNP-3120VHP
SND-1010P
SNP-3302P
SNP-3302HP
SNP-3120P
SNO-6011RP
SND-6011RP
SND-5011P
SNB-5004P
SND-6083P
SNB-5001P
SNB-6004P
SNP-6320RHP
SNP-6321HP
SNO-L6083RP
SNO-5084RP
SNV-L6083RP
SNO-7084R
SND-L6013R
SNP-6321P
SNP-6320P
QND-7010R
QNV-7080R
HCP-6320H
QNO-6070R
XNB-6001
SND-L6013R
QND-6070R
QND-7020R
QNO-7020R
SNV-6012M
QNO-6020R
QNO-7080R
XNB-6000
QND-6022R
QNO-6022R
QND-6072R
QNO-6072R
QND-6012R

Head Offoce: 647A Kim Ma str, Ba Dinh dist, Hanoi, Vietnam.
Office: No 3001&3002 - 30F, A Tower, Thang Long Number One - No1, Thang Long avenue,
            Me Tri ward, Nam Tu Liem dist, Hanoi, Vietnam.
Tel. (84-4)3928 8101/ (84-4)3928 8127/(84-4) 3938 1693 * Fax.(84-4) 3928 8115.
Hotline: 0902 127 620/ 0905 127 620/ 0907 127 620/ 0909 127 620 
Website: www.songhancctv.com.vn * Email: songhanvn@hanmail.net.
Office in Korea: Ace Hightech City 3-304 Mullae-dong 3ga, Yeongdeongpo-gu, Seoul, Korea.

© 2013 Copyright by songhancctv.vn
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC THIẾT BỊ GIÁM SÁT AN NINH