Loading...
Go
Tìm kiếm sản phẩm cần hỗ trợ
Product search
Go
Đầu ghi hình KTS
Đầu ghi hình KTS 04 - 08 kênh
Đầu ghi hình KTS 16 - 32 kênh
Đầu ghi hình KTS 64 kênh
QRN-410S
SRD-445
SRD-842P
SRD-476DP
SRD-443P
SRD-473DP
SRD-443P
SRD-880DP
SRD-873DP
SRD-854DP
SRD-840P
SRD-850DP
SRD-852DP

Head Offoce: 647A Kim Ma str, Ba Dinh dist, Hanoi, Vietnam.
Office: No 3001&3002 - 30F, A Tower, Thang Long Number One - No1, Thang Long avenue,
            Me Tri ward, Nam Tu Liem dist, Hanoi, Vietnam.
Tel. (84-4)3928 8101/ (84-4)3928 8127/(84-4) 3938 1693 * Fax.(84-4) 3928 8115.
Hotline: 0902 127 620/ 0905 127 620/ 0907 127 620/ 0909 127 620 
Website: www.songhancctv.com.vn * Email: songhanvn@hanmail.net.
Office in Korea: Ace Hightech City 3-304 Mullae-dong 3ga, Yeongdeongpo-gu, Seoul, Korea.

© 2013 Copyright by songhancctv.vn
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC THIẾT BỊ GIÁM SÁT AN NINH